Herontwikkeling Landgoed de Klokkenberg


Sinds 2009 werken wij voor Vitalis WoonZorg Groep. Vitalis is eigenaar van Landgoed de Klokkenberg in Breda en wil in de nabije toekomst op het landgoed appartementen realiseren voor medioren en (jonge vitale) senioren. Met zorg- en welzijnsdiensten bij de hand.

Wij geven gevraagd en ongevraagd (pro-actief) advies over de inzet van communicatie. Tot nu toe gericht op het verkrijgen van een onherroepelijk bestemmingsplan. Een voorwaarde daartoe is het goed informeren van de doelgroepen. Dit vindt plaats via:
  • de nieuwe website www.landgoeddeklokkenberg.nl
  • een website voor mobiel gebruik
  • (digitale) nieuwsbrieven
  • bijeenkomsten met presentaties en rondleidingen
  • de uitgave van een informatiekrant
  • mediacontacten, etc.
De communicatiemiddelen zijn door ons bedacht en ontwikkeld. Voor elk middel geldt dat wij een concept bedenken en dat bespreken met de opdrachtgever. Na akkoord werken wij het uit, samen met bijvoorbeeld een grafisch vormgever, drukker of websiteontwikkelaar. Voor Vitalis verzorgen wij ook de fotografie voor op de website en in de nieuwsbrieven. Alle teksten zijn van onze hand, inclusief interviews. Het beheer van de website en de opmaak van de nieuwsbrieven behoort tot onze taak. De opdrachtgever bepaalt met welke vormgever wij werken. Dat kan intern bij de organisatie zijn of extern bij een grafisch ontwerpbureau. Beide komt voor.

www.landgoeddeklokkenberg.nl