Adviseren over de inzet van communicatie


Niet als noodzakelijk kwaad, maar als een doelbewuste keuze. Dat is keer op keer de uitdaging. Medewerkers, bewoners, bedrijven, bezoekers en
belangengroepen informeren en hen betrekken bij de ontwikkelingen. Vanuit overheidsorganisaties, maar ook vanuit initiatiefnemers zoals bij burgerinitiatieven, corporaties en (zorg)instellingen. Met als doelstelling het creëren van draagvlak. Juist in de fase van voorgenomen plannen of bij het uitdragen van genomen besluiten. Met oog en oor voor (politiek) bestuurlijke verhoudingen.