Productie boek


Vanwege de bijzondere visie die ten grondslag ligt aan het plan Servaashof (Servaashof Venray van GGZ Noord- en Midden-Limburg) heeft de Raad van Bestuur van GGZ Noord- en Midden-Limburg besloten deze in een boek vast te leggen. Het boek is bedoeld voor collega-instellingen, besluitvormers in de politiek en andere belanghebbenden en belangstellenden. Angela van den Elshout heeft de volledige begeleiding van redactieraad, auteur, fotograaf, vormgever en drukker op zich genomen.

Angela: ‘Ik ben begonnen met het maken van een Plan van Aanpak voor de Raad van Bestuur. Daarin heb ik uitgewerkt het doel, de doelgroepen, de inhoud, type boek, oplage, begroting en dekking, voorstellen voor auteurs en vormgeving, de organisatie, planning en te nemen besluiten. Na het groen licht van het bestuur is de redactieraad gevormd. Ik heb samen met medewerkers van het Bouwbureau de auteur Gert Staal zoveel mogelijk informatie gegeven en hem met mensen in contact gebracht. De vormgeving van het boek is van Opera Graphic Design, de architectuurfotografie van Frans Strous. De gehele productie heeft in vier maanden plaats gevonden. Tijdens een werkbezoek van provinciale staten is het boek overhandigd aan de gedeputeerde mevrouw Odile Wolfs.'
Gedeputeerde Odile Wolfs ontvangt 1e exemplaar uit handen van Toine van der Sanden, voorzitter Raad van Bestuur GGZ NML