Servaashof Venray


De zorg voor de psychiatrische patiënt in Nederland verandert, ook in Venray. Het gaat er tegenwoordig om de mensen zoveel mogelijk zelfstandig in de samenleving te laten wonen. Voor mensen die dat niet kunnen heeft GGZ Vincent van Gogh een nieuwe vorm bedacht. Zij haalt de maatschappij naar de zorg. Vincent van Gogh stelt daartoe haar prachtige terrein open om er te komen wonen en recreëren. Onder de noemer ‘Samen leven in Servaashof’. Bureau B+B heeft een stedenbouwkundig plan opgesteld, waarin de uitgangspunten van de vermaatschappelijking op een bijzondere manier zijn vertaald. Venray krijgt er met Servaashof een bijzondere wijk bij met een binnenhof en buitenhof. Wonen en zorg samen in een park. De Raad van Bestuur van Vincent van Gogh heeft ons bureau ingeschakeld om de transformatie van het instituutsterrein St. Servatius naar een nieuwe wijk van Venray communicatief te begeleiden. Angela van den Elshout en Andries Booij zijn begonnen met het maken van een communicatieplan. Het gehele plan hebben wij uit kunnen voeren in de periode 2006 - 2008. In nauwe samenwerking met het Bouwbureau van de GGZ, gemeente Venray en provincie Limburg. Angela en Andries: ‘Servaashof is voor ons een bijzonder project. Onze ervaring met zorg en stedelijke vernieuwing konden wij hier bij elkaar brengen. Wij hebben voor het project een huisstijl laten maken en diverse producten ontwikkeld. Wij bedachten de concepten en schreven de teksten. Wij waren verantwoordelijk voor de begeleiding van fotografen, vormgevers en de organisatie van bijeenkomsten.

Een greep uit onze werkzaamheden:
 • Tentoonstellingen in Infocentrum Servaashof, Gouvernement Limburg en bij gemeente Venray
 • brochure ‘Samen leven in Servaashof’
 • organisatie officiële start bouw
 • projectbegeleiding boek ‘ Samenleven in Servaashof, duurzame integratie van psychiatrie en maatschappij in Venray ’
 • artikelen en interviews
 • advertenties
 • media contacten
 • artikelen en interviews
 • advertenties
 • media contacten
 • website

Stedenbouwkundig plan