Griffie Zoetermeer


De gemeenteraad van Zoetermeer wil het contact tussen de raad en inwoners, instellingen, bedrijven en bezoekers van de stad versterken. Daarvoor is een werkgroep communicatie actief, bestaande uit leden van de gemeenteraad. De werkgroep krijgt advies en ondersteuning van de communicatieadviseur van de griffie. Angela van den Elshout heeft twee keer vijf maanden verspreid over twee jaar (2007 en 2008) de vaste communicatieadviseur vervangen. Zij was daarmee het aanspreekpunt voor de griffier en de werkgroepleden uit de gemeenteraad. Tevens onderhield zij nauwe contacten met het hoofd communicatie en de communicatieadviseurs van de gemeentelijke organisatie.

Angela: ‘Tot mijn reguliere werkzaamheden behoorde de communicatie rondom de commissie- en raadsvergaderingen, de organisatie en publiciteit van spreekuren van raadsleden en gasten van de raad, contacten met de media en het uitgeven van een maandelijkse digitale nieuwsbrief in samenwerking met de raadsadviseurs.

Ik adviseerde de werkgroep communicatie over: * de rol van de raad in participatieprocessen, bijvoorbeeld over de Stadsvisie 2030 * de opzet van het jaarverslag (2006 en 2007) * een uitgave voor burgers om invloed uit te kunnen oefenen op de politiek * de website www.raadzoetermeer.nl * onderzoeksvragen voor het burgerpanel. Tevens was ik verantwoordelijk voor de opzet, organisatie en publiciteit van de stadsconferentie over de Stadsvisie 2030.'
Keycords als gadget