Binnenstad Breda


Het Structuurplan Binnenstad introduceerde begin jaren ’90 een samenhangende visie op de ruimtelijke, functionele, maatschappelijke en economische ontwikkeling van de binnenstad van Breda. Zowel Andries Booij als Angela van den Elshout waren als communicatieadviseurs betrokken bij het verwerven van draagvlak voor deze visie. En bij een groot aantal daaruit voortkomende spraakmakende projecten. Zoals het Chassé Theater, het Chassé Park, het terugbrengen van het water in de historische binnenstad, de vernieuwing van de openbare ruimte, de realisatie van het winkelcentrum De Barones, de herontwikkeling van het stationsgebied (nu Via Breda) en het Verkeerscirculatie Plan.

Angela: ‘Het was een genoegen om in die tijd aan deze projecten te werken. Samen met de inhoudelijk deskundigen en extern betrokkenen. Met ruimschoots aandacht voor de interne communicatie. Een mix aan communicatiemiddelen werd ingezet. Het was de tijd vóór internet. Werkbezoeken, bijeenkomsten, projectbrochures, de periodiek Binnenstad Berichten, een live TV uitzending via de kabel, de aanleg van een modelstraat, een schoonmaakactie met theatermensen op straat, stadsgesprekken, (pers)rondleidingen, (mobiele) tentoonstellingen, een videoprogramma, etc. Als wij nu door de binnenstad lopen, bekruipt ons vaak een gevoel van trots.’