Jaarverslagen raad Zoetermeer


De gemeenteraad van Zoetermeer wilde een voor de burgers begrijpelijk jaarverslag. Geen cijfers, maar duidelijke informatie over wat er in het jaar bereikt is. Toegespitst op de rol van de raad. Ons bureau heeft voorgesteld het jaarverslag in de vorm van interviews met raadsleden te doen. Aan de hand van 10 belangrijke onderwerpen.

Andries: ‘De werkgroep communicatie was enthousiast over het voorstel. De raadsleden bepaalden zelf de onderwerpen en welke politieke partijen voor een interview ons te woord stonden. Per onderwerp was er ruimte voor 250 woorden! Dus geen ruimte voor politieke verhandelingen, maar duidelijke taal. De jaarverslagen zijn gepubliceerd in het huis-aan-huisblad Zoetermeer Magazine.’