Wij zijn klankbord en adviseur


Bij de ontwikkeling en realisering van beleid, projecten, cultuur- en
organisatieveranderingen. Wij participeren in werk-, project- en initiatiefgroepen en denken graag mee vanuit de inhoud. Wij stellen communicatieplannen op voor het verkrijgen en behouden van draagvlak. Voor grote en complexe plannen en projecten. Bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, hergebruik, verkeer en vervoer en duurzaamheid. Op de schaal van de provincie, regio, stad, buurt of wijk.
Maar we zijn ook thuis in de gezondheidszorg, kunst en cultuur, architectuur en monumenten. We pakken het allemaal aan: van strategische advisering, crisiscommunicatie tot en met ad hoc advies. Gewoon, waar op dat moment behoefte aan is.