Griffie provincie Noord-Brabant - interim


Ons bureau heeft een half jaar de griffie van de provincie Noord-Brabant ondersteund, vanwege ziekte van de vaste communicatiemedewerkster.

Naast het behartigen van de lopende zaken, was het verzoek om aanbevelingen te doen voor het doorvoeren van mogelijke verbeteringen. De aanbevelingen hadden vooral betrekking op het meer zichtbaar maken van de leden van Provinciale Staten en het werk dat zij doen. Om de burgers meer te betrekken bij de provinciale politiek.