Heuvel kwaliteit maken we samen


Onder de naam ‘kwaliteit maken we samen’ aangereikt door ons bureau, werkt de gemeente Breda al meer dan vijf jaar aan de stedelijke vernieuwing van de wijk Heuvel. Ter verantwoording van de rijkssubsidie is een boekje samengesteld in opdracht van het Projectbureau. Om de tekst te verlevendigen vertellen bewoners hun ervaringen. De interviews met bewoners zijn van onze hand.

Andries: ‘Interviews afnemen is niet alleen leuk om te doen, maar ook heel inspirerend. Goed luisteren en je kunnen inleven in de belevingswereld van de persoon die zijn of haar verhaal vertelt is een belangrijke voorwaarde om een aansprekend verhaal te maken.’